Wilt u zich inschrijven als nieuwe patiënt?

Rechten en Plichten

Als patiënt gaat u een relatie aan met uw tandarts(praktijk). De overheid heeft een wetgeving ontwikkeld waarin deze relatie wordt geregeld. Enkele belangrijke zaken treft u hier aan.

 

Rechten
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In het kader Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft Tandartsenpraktijk Jansen een werkwijze die u kunt teruglezen in onze privacy verklaring. Uw rechten worden hierin uiteengezet, evenals de wijze waarop wij uw persoonsgegevens beschermen.

 

 

Bescherming persoonsgegevens

Tandartsen en andere medewerkers van Tandartsenpraktijk Jansen zijn gebonden aan het beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij zonder uw toestemming geen informatie over uw behandeling mogen verstrekken aan personen of instanties die niet bij de behandeling zijn betrokken.

 

Recht op informatie

Als goede zorgverlener is het onze plicht u onder andere te informeren over:

  • De aard en het doel van de voorgestelde behandeling of onderzoek;
  • Indien van toepassing de gevolgen of de eventuele risico’s van de behandeling en de prognose;
  • Eventueel alternatieve behandelingsmogelijkheden;
  • En alle gepaard gaande kosten.

 

Als patiënt beslist u over de behandeling die u ondergaat. Als u de informatie niet goed begrijpt, vraag dan gerust om uitleg.

 

Verlenen van toestemming (Informed Consent)

Wij behandelen u uitsluitend indien wij tot overeenstemming zijn gekomen met betrekking tot het behandelplan. Wettelijk mag u ook alleen behandeld en/of onderzocht worden als u daarvoor toestemming geeft. U beslist zelf of u wel of niet behandeld wilt worden en waarvoor. Dus zonder uw instemming gebeurt er niks! Ook mag u van mening veranderen of alsnog van een behandeling afzien.

Plichten

Als patiënt heeft u - naast rechten - ook plichten. Hieronder de belangrijkste:

 

Het verstrekken van informatie

  • Informeren van de tandarts omtrent algehele gezondheid en medicatie;

    Zoals de hulpverlener de plicht heeft u zo goed mogelijk te informeren over de onderzoeken en behandelingen, heeft u op uw beurt als patiënt de plicht zo goed mogelijk aan de behandeling mee te werken.

    De hulpverlener mag van u verwachten dat u hem voorafgaande aan de onderzoeken - maar ook tijdens de behandeling - informeert over belangrijke zaken die met de behandeling en uw algehele gezondheid samenhangen. Naarmate de hulpverlener beter is geïnformeerd, is hij ook beter in staat u zo goed mogelijk te behandelen.

 

  • Informeren van de tandarts omtrent wijziging van uw adres of verzekering. Deze wijzigingen dient u schriftelijk door te geven.