Wilt u zich inschrijven als nieuwe patiënt?

Historie

Historie

Inmiddels kunnen we zeggen dat onze praktijk al een rijke historie heeft opgebouwd. In 1977 is de praktijk gestart door dhr. en mevr. Jansen. Het dorp Chaam was op zoek naar een tandarts en de toenmalige burgemeester van Zeeland had een pand aangeboden waar gestart kon worden. Dit betrof: “Ons Hol”. Een pand dat later vele jaren dienst heeft gedaan als scoutinggebouw.

 

Het eerste cadeau werd overhandigd door dr. Nugteren; een tangenset, aangezien nu de huisarts geen tanden meer hoefde te trekken. In 1980 zijn ze verhuisd naar de Withagen, op de huidige locatie, en kwam er de eerste assistente bij. Gaandeweg werd de praktijk steeds groter en kwamen de patiënten ook vanuit omliggende dorpen naar onze praktijk. In de jaren `90 was het een zuivere solopraktijk met een baliemedewerkster en een assistente.

 

Dhr. J.C. Jansen schoolde zich verder in de parodontologie in Nijmegen en heeft daarvoor 8 jaar vrijwillig de opleiding ondersteund onder leiding van dhr. J.P.A.M Smeekens. Dit betekende dat er in de praktijk een specialisatie was ontstaan op het gebied van tandvleesproblematiek. Gaandeweg werd de praktijk verder uitgebreid met de dochter en schoondochter, respectievelijk assistente en tandarts in opleiding. Gezien de specialisatie binnen de praktijk werkte de assistente zich op tot preventie-assistente en kwam Els parttime in de praktijk werken.

 

Helaas kwam er in 2006 een harde klap, omdat dhr. J.C. Jansen kwam te overlijden ten gevolge van kanker. En hoe nu verder; Els net afgestudeerd, Maarten in de laatste jaren van zijn studie. Konden we dit wel verder voortzetten? Na veel gesprekken werd besloten om het te proberen. Mevrouw Jansen bleef eigenaar van de praktijk en de draad werd weer opgepakt. In 2012 werd de praktijk officieel overgenomen door Els en Maarten en kon er gebouwd worden aan de uitbreiding en verbetering van de praktijk. Dit betekende dat de solopraktijk die het in het begin was, langzaam uitgroeide tot een teampraktijk met twee tandartsen een preventieassistente en twee assistenten.

 

Mevrouw Jansen bleef als gastvrouw functioneren en was het gezicht van de praktijk. I.v.m. de vrije tarieven en de toen onzekere tijd voor jonge ondernemers kon nog niet gestart worden met uitbreiden. Wel werd er gestart met oriënteren en is er even sprake geweest om gezamenlijk met de huisartsen en fysio een gezondheidscentrum op te zetten. Dit bleek voor ons echter niet ideaal en zijn we verder gaan kijken op de huidige locatie aan de Withagen.

 

In februari 2016 werd het team versterkt met een mondhygiënist, en was inmiddels de preventieassistente niet meer werkzaam in de praktijk. Toen moesten we wel echt aan de gang, aangezien we uit ons jasje waren gegroeid en we maar moeizaam de zorg konden bieden die we zo graag gaven, door gebrek aan behandelruimte. Na veel overwegingen was het plan daar en werd er 3 maart 2017 gestart met de verbouwing van het pand. Dit betekende dat er gedurende vier maanden gewerkt werd vanuit portable units, geplaatst in de voortuin.

 

Sinds 1 juli 2017 is de vernieuwde locatie in gebruik genomen en wordt er hard gewerkt om naar de huidige normen en richtlijnen te kunnen functioneren.

 

Dit betekende dat het team verder werd uitgebreid en inmiddels zijn er in de praktijk 18 mensen werkzaam, met vier behandelruimtes. We hopen dat we gaandeweg onze historie verder kunnen uitbreiden en nog lang zorg mogen dragen voor onze klanten op een ontspannen en professionele manier.